Našemu jeřábu je skoro 30 let. Lze zjistit, jak dlouho ho ještě můžeme používat?

Analýza spolehlivosti jeřábu posoudí stav vašeho jeřábu a jeho zbývající konstrukční životnost. Tým školených odborníků společnosti Konecranes shromáždí informace a provede podrobnou prohlídku, potřebné výpočty a technickou analýzu. Komplexní zpráva a odborné poradenství vám poskytnou vodítko pro rozhodnutí o opravě, modernizaci či výměně zařízení.

how_much_time_is_left.jpg

Je vizuální kontrola jediný způsob, jak zjistit, co se děje uvnitř lana?

Ocelová lana mohou být tvořena až stovkami drátů. Prasklé prameny na vnějším povrchu lana lze odhalit pouhým pohledem, ale stav jádra a vnitřních pramenů vidět není. RopeQ spojuje metody vizuální a magnetické kontroly za účelem posouzení nejen vnějšího povrchu lana, ale i vnitřních drátů, pramenů a jádra, které nejsou přímo vidět. Údaje slouží k rozhodnutí, zda lze ocelové lano nadále bezpečně používat.

wire_rope.jpg

Slyšel jsem o únavových trhlinách vedoucích k prasknutí ozubeného kola. Lze nějak posoudit stav kladkostroje mého jeřábu?

Prohlídka převodové skříně je zaměřena na vnitřní komponenty, které během běžné kontroly obvykle nejsou posuzovány. K vizuální kontrole převodových kol, ložisek, hřídelí a per používáme endoskop a analýzu oleje. Někdy doporučíme převodovou skříň rozebrat a povést nedestruktivní zkoušky jednotlivých ozubených kol a dalších dílů uvnitř.

hoist_gears.jpg

Kola se nadměrně opotřebovávají a náš jeřáb na kolejnicích drhne. Co s tím můžeme dělat?

Kolejnice možná nejsou tak rovné, jak si myslíte. Prověrka jeřábové dráhy RailQ™ pomocí dálkově ovládaného robota podrobně zmapuje geometrii a stav kolejnic vaší jeřábové dráhy. RailQ měří rozchod kolejnic, přímost, převýšení a výškový rozdíl mezi kolejnicemi. Dostanete od nás přehlednou zprávu včetně 3D obrázků s vizualizací problémových míst jeřábové dráhy. Naši technici údaje prověří a vypracují doporučení. Spojte prověrku RailQ s měřením geometrie jeřábu CraneQ™ a získáte navíc informace o geometrii kol, vodicích kladek a dalších komponent vašeho jeřábu.

wheel_wear.jpg

Dá se nějak zvýšit bezpečnost a úroveň kvalifikace našich jeřábníků?

Studie ukazují, že častou příčinou nehod jeřábů je lidská chyba. Naše školení obsluhy jeřábu pomáhá chybám předcházet a zvyšuje kvalifikaci obsluhy. V konečném důsledku to pomáhá omezit počet úrazů chybami obsluhy. Školení lze uskutečnit u vás nebo ve školicím zařízení společnosti Konecranes.

crane_operators.jpg

V současné době máme program údržby zavedený, ale nechybí v něm něco?

Analýza revize, která se používá v USA a Kanadě, je důkladná studie vašich revizních metod a dokumentace, programu preventivní údržby, postupů oprav a bezpečnosti obsluhy. Odborníci společnosti Konecranes projdou váš závod a z rozhovorů s vybranými pracovníky podniku a obsluhy jeřábů shromáždí potřebné informace. Poté vám poskytneme souhrn všech zjištěných bezpečnostních problémů, které vyžadují okamžitou pozornost, spolu se závěrečnou zprávou, abyste si mohli naplánovat opatření.

maintenance_program.jpg