You are here

Prověrka jeřábové dráhy RailQ™

PROVĚRKA ROVNOBĚŽNOSTI JEŘÁBOVÝCH KOLEJNIC

Prověrka jeřábové dráhy RailQ společnosti Konecranes spočívá v přeměření kolejnic nejlepší metodou v oboru. Výstupem prověrky jsou přesné informace o rovnoběžnosti kolejnic a odborná doporučení nápravných opatření.

Jeřáby musejí po kolejích jeřábové dráhy pojíždět s minimálním vychýlením a bez drhnutí. Nesprávný pojezd vede k předčasnému opotřebení kol a kolejnic. To má za následek drahé opravy, prostoje a rovněž neefektivní a neoptimální provoz jeřábu.

Nesprávné sledování dráhy jeřábem má mnoho příčin:

• Rozbíhající se nebo opotřebené kolejnice
• Chybějící upínací prvky
• Opotřebené podložky
• Nerovná konstrukce dráhy, ohnutá nebo zkroucená v důsledku sedání sloupů, přetížení nebo nárazů
• Koroze
• Nesprávná montáž

Chybný pojezd po dráze je zpravidla zjištěn při běžné prohlídce dráhy. Důsledkem těchto prohlídek však mohou být drahé prostoje v trvání několika dnů, přičemž výsledky prohlídek nemusejí být přesné a jednoznačné a nemusejí z nich vyplývat konkrétní nápravná opatření.

Společnost Konecranes používá při průzkumu jeřábové dráhy RailQ dálkově ovládaného robota v kombinaci s vizuální prohlídkou. Výsledkem je podrobný a celkový obraz o rovnoběžnosti a stavu jeřábové dráhy. Průzkum RailQ zahrnuje měření rozponu, přímosti, převýšení a výškového rozdílu mezi kolejnicemi.

RailQ lze provádět prakticky u všech jeřábových drah, včetně drah pro mostové a přístavní jeřáby a pro jeřáby určené k manipulaci se dřevem. Prověrka jeřábové dráhy zahrnuje:

• Vizuální kontrolu jeřábové dráhy
• Měření rovnoběžnosti jeřábové dráhy
• Výpočty na bázi naměřených údajů pomocí patentovaného analytického a vizualizačního softwaru
• 3D a 2D vizualizace kolejnic jeřábové dráhy
• Zvýraznění problémů s přímostí, rozponem nebo převýšením

Technici společnosti Konecranes všechny nashromážděné údaje prověří a vypracují doporučení pro nápravná opatření.

Výhody RailQ

• Menší časová náročnost oproti tradičnímu měření.
• Poskytuje přesné informace o stavu a vyrovnání kolejnic.
• Přináší spolehlivé výsledky díky systematické aplikaci technologie vytvořené kvalifikovanými osobami.