You are here

Oznámení o fúzi sloučením

Dne 2.7.2018 došlo k fúzi společností Konecranes CZ s.r.o. a Konecranes and Demag s.r.o.

Od výše uvedeného data společnost vystupuje pod obchodním názvem: Konecranes and Demag s.r.o.

Nástupnická společnost Konecranes and Demag s.r.o. je dle příslušných ustanovení zákona o proměnnách obchodních společností a družstev univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti Konecranes CZ s.r.o. a přecházejí na ni veškerá práva a povinnosti vztahující se k zanikající společnosti.

Společnost Konecranes and Demag s.r.o.tedy vstupuje do existujících práv a povinností zanikajícího subjektu.

Práva a povinnosti vztahující se k zanikající společnosti Konecranes CZ s.r.o. přešla na nástupnickou společnost Konecranes and Demag s.r.o. ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Jsme přesvědčeni, že díky integraci obou značek a spojení zázemí firem a know-how v oblasti nakládání s materiálem, Vám dokážeme poskytnout taková technická řešení, která dále zvýší konkurenceschopnost a bezpečnost Vvašeho provozu. Zároveň tím posílíme poskytované služby v daleko širším, globálním měřítku tak, abychom naplnili veškeré