Prohlídky jeřábů a preventivní údržba

Revizní technici společnosti Konecranes a školení technici přesně posoudí stav vašeho zařízení. Vyhodnotí rizika, rozpoznají příležitosti ke zdokonalení a vypracují doporučení.

Aktivní program preventivní údržby má zásadní význam pro zvýšení bezpečnosti a produktivity. Preventivní údržba dokáže snížit prostoje a zvýšit spolehlivost. Vytvoříme plán proaktivní údržby, který bude postaven na míru podle údajů o vašem zařízení, způsobu použití a pracovním cyklu.

crane_inspections_and_pm.png

Globální přístup k řízení údržby

Prověrky preventivní údržby slouží k rozpoznání rizik a odhalení příležitostí ke zdokonalení. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a odborným znalostem dokážeme preventivní údržbu přizpůsobit všem doporučením výrobce.

Běžná údržba, například seřizování a mazání, se provádí s cílem udržet zařízení v provozu a dodržet pokyny výrobce týkajících se údržby.

Revize slouží ke splnění požadavků zákonných předpisů. Naši školení inspektoři a technici jsou na slovo vzatí odborníci na místní předpisy. V některých zemích předpisy vyžadují zapojení třetí strany.

Tyto základní prohlídky a úkoly preventivní údržby jsou zabaleny do servisních produktů. Tyto produkty jsou pak zkombinovány tak, aby vytvořily servisní programy.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Servisní produkty přizpůsobené na míru vašim požadavkům

Ve většině zemí naše služba Plánovaná údržba MAINMAN™ spojuje prověrky preventivní údržby s běžnou údržbou a tvoří základ našeho Programu preventivní údržby CARE. Kde je to možné, můžeme provádět i revize, abychom splnili požadavky místních zákonných předpisů.

V USA a Kanadě představuje služba Posouzení MAINMAN™ prověrku preventivní údržby. Jejím účelem je podrobně zmapovat stav vašeho zařízení. Služba Posouzení MAINMAN tvoří základ našeho Programu preventivní údržby CARE a vyhovuje požadavkům na pravidelné revize. Běžnou údržbu je vhodné provádět vždy současně s Posouzením MAINMAN.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metoda rizik a doporučení

Naše hodnoticí a poradenské procesy se Metodou rizik a doporučení řídí vždy, bez ohledu na zvolený servisní program.

Příslušná komponenta je vždy prohlédnuta s cílem zjistit její stav. Všechny závady, nedostatky a porušení se zdokumentují a je jim přiřazen jeden ze tří typů rizik: bezpečnostní, výrobní a neurčené. Dalším výstupem této metody je zjištění možností, jak zařízení vylepšit. Navrhneme doporučení a probereme je s vámi.

risk_and_recommendation_method.png

Náš poradenský přístup

Společnost Konecranes se vyznačuje tím, že jako jediná poskytuje odborné rady v každé fázi spolupráce. V rámci našeho poradenského přístupu provádíme tyto revize: 

Bezpečnostní revize
Účelem revize na úrovni zařízení je informovat vás o zjištěných bezpečnostních závadách nebo problémech dříve, než technik opustí váš podnik, nebo před uvedením zařízení zpět do provozu.

Návštěva a funkční revize
Tyto revize na úrovni pracovního místa nebo pracoviště obsahují přehled závěrů z prohlídky či údržby, seznam rozpoznaných rizik a doporučená opatření.

Podnikatelská revize
Tato revize vašeho aktuálního programu údržby z podnikatelského hlediska se zaměřuje na prokázání návratnosti investic a podporu neustálého zdokonalování.

our_consultative_approach.png

Plný přístup k informacím o vašem zařízení

Náš zákaznický portál představuje snadný způsob, jak mít přístup k důležitým, a zejména aktuálním servisním informacím. Umožňuje vám prohlížet revizní a servisní protokoly, požadavky na servis a historii.

V závislosti na servisním programu budete mít online přístup k:

• osobním přihlašovacím údajům a možnosti vytvářet servisní požadavky,
• servisním požadavkům se zobrazením zahájených, probíhajících a dokončených zásahů,
• servisním plánům včetně harmonogramů návštěv podle jednotlivých zařízení,
• seznamu aktivních a ukončených dohod,
• seznamu registrovaných zařízení rozdělených podle umístění,
• vybraným revizním a jiným servisním protokolům vyhotoveným společností Konecranes,
• údajům z dálkové služby TRUCONNECT®.

full_access_to_information.png

Poradenské služby představují nadstavbu prohlídek a programu preventivní údržby.

Některé komponenty, které jsou bez demontáže obtížně přístupné pro provedení prohlídky, mohou představovat riziko, jež se těžko určuje. Společnost Konecranes používá k odhalení skrytých vad moderní technologie a metody nedestruktivního zkoušení (NDT).

Prohlídka převodové skříně: Vnitřní komponenty jsou posuzovány pomocí endoskopu a analýzy oleje. Někdy je třeba převodovou skříň rozebrat a provést nedestruktivní zkoušky dílů uvnitř.

Prohlídka spojky: Spojky jsou komponenty velmi důležité pro provoz jeřábu a někdy je nutné je kvůli kontrole rozebrat.

Prohlídka háku a dříku: K odhalení skrytých vad háku a dříku se používají nedestruktivní zkoušky.

Magnetická kontrola lana RopeQ: Skryté vnitřní dráty, prameny a jádro se kontrolují pomocí elektromagnetického zařízení.

consultation_services.png