You are here

Provádění revizí u mostových jeřábů

REVIZE DLE  ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ

Společnost Konecranes se stala světovou jedničkou v servisu jeřábů díky tomu, že se plně zaměřuje na zákazníky a že dokonale zná požadavky místních kontrolních orgánů. V zemích, kde legislativa nestanovuje požadavky na provádění revizí, nebo když potřebujete provést prohlídku jen pro zjištění stavu vašeho zařízení, nabízíme různé typy prohlídek vycházející z doporučení výrobce a z našich znalostí a zkušeností z oboru.

Účelem revize je zajistit splnění legislativních požadavků orgánů státní správy.

Víme, co potřebujete. Díky tomu jsme nejkompetentnější k provádění prohlídek jeřábů

Provedení roční revize neznamená, že zařízení vyhovuje potřebám a nárokům. Předpisy ve většině zemí a průmyslové osvědčené postupy vyžadují mnohem víc. Předpisy často vyžadují provádění preventivní údržby, nápravy zjištěných nedostatků, kontroly životnosti, provádění generálních oprav, technická posouzení a zátěžové zkoušky. Společnost Konecranes nabízí jak revize, tak prověrky preventivní údržby, případně obojí, v závislosti na požadavcích platných v daném místě.