You are here

Prověrka preventivní údržby

Prověrka preventivní údržby

Prověrka preventivní údržby

Prověrka preventivní údržby představuje součást programů Plánované údržby MAINMAN a Posouzení MAINMAN. Prověrku provádějí školení technici společnosti Konecranes, kteří používají náš patentovaný software pro údržbu MAINMAN a naše osvědčené postupy. Účelem prověrky je ověřit splnění doporučení výrobce a místních požadavků na údržbu.

Jestliže si pro prověrku preventivní údržby vyberete společnost Konecranes, obdržíte na závěr servisní protokol, který bude dokumentovat všechny zkontrolované součásti vašeho jeřábu. Je-li to vyžadováno pro opětovné uvedení jeřábu do provozu, vystavíme také zprávu o bezpečnosti jeřábu. V mnoha zemích jsou bezpečnostní revize součástí našeho Programu preventivní údržby CARE.

Poradenský přístup kombinovaný s odbornými znalostmi

Tím, že rozumíme vašemu odvětví, procesům a podnikatelským cílům, vám dokážeme pomoci pozvednout vaše podnikání. Naším cílem je poskytnou správnou technologii a odbornost na správném místě a ve správném okamžiku.

Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace.