You are here

Chytré funkce pro mostové jeřáby

Osvědčené technologie a aplikace

Tyto technologie jsme vyvíjeli v reálných provozních podmínkách, abychom podchytili všechny provozní problémy, s jakými se obsluha jeřábů po celém světě potýká každý den. Každou chytrou funkci lze použít na starých i nových jeřábech.

Technologie umístění a ovládání břemene pro bezpečnost obsluhy jeřábu, produktivitu a efektivitu

Naše chytré funkce pro ovládání břemene jsou navržené tak, aby zvyšovaly bezpečnost obsluhy a produktivitu zajištěním plynulého a řízeného pohybu na jeřábu. Konecranes nabízí tyto chytré funkce pro ovládání břemene:

STABILIZACE BŘEMENE automaticky omezuje kývání břemene tím, že reguluje rozjezd a zpomalení mostu a kočky. Tato chytrá funkce zvyšuje přesnost umístění břemene a zkracuje dobu zatěžovacího cyklu.

KROKOVÁNÍ umožňuje velmi přesné postupné pohyby při přibližování břemene k místu určení. Funkci lze zapnout při zvedání i během pojezdu. Krokování lze nastavit v rozsahu 2 až 100 mm.

VELMI POMALÁ RYCHLOST zajišťuje velmi pomalý pohyb pro lepší ovládání břemene. Funkci lze zapnout pro jakýkoliv pohyb; veškeré dynamické pohyby joysticku jsou převedeny na pomalé a přesné pohyby břemene.

PREVENCE RÁZOVÉHO ZATÍŽENÍ umožňuje plynulé zvednutí břemene. Pohon kladkostroje sleduje zatížení. V případě příliš prudkého zvednutí se automaticky sníží rychlost zvedání, dokud není břemeno zvednuto. Břemeno a jeřáb jsou tak chráněny před rázy a klesá opotřebení ocelové konstrukce a mechanických dílů jeřábu.

PREVENCE UVOLNĚNÍ LANA je důležitou funkcí, která zvyšuje bezpečnost a produktivitu v případě použití zvedacích prostředků, např. vahadel. Během spouštění břemene pohon kladkostroje zjistí dosednutí břemene a zastaví další pohyb. Lana kladkostroje se tak neuvolní, nesklouznou z kladnice, a zdvihací zařízení se proto nepřevrátí.

Funkce SYNCHRONIZACE ZVEDÁNÍ slouží při zvedání břemene současně dvěma háky. Kontroluje a ovládá oba háky tak, aby se pohybovaly stejnou rychlostí i v případě nerovnoměrného zatížení na každém z kladkostrojů.

Je-li břemeno lehčí než maximální jmenovitá nosnost zařízení, umožní funkce ROZŠÍŘENÝ ROZSAH RYCHLOSTI rychlejší zvedání a spouštění. Dostupný rozsah rychlosti zvedání je větší, než běžná jmenovitá rychlost. Tato chytrá funkce zkracuje zatěžovací cyklus a čekací doby.

Pokročilé umístění břemene a kontrola pracovního prostoru pro maximální produktivitu a efektivitu

Funkce umístění břemene a kontroly pracovního prostoru pomáhají obsluze efektivně a přesně umístit břemeno. Současně lze pracovní prostor jeřábu přizpůsobit uspořádání výrobní linky.

CÍLOVÉ UMÍSTĚNÍ umožňuje předem nastavit až 120 cílových poloh a osm výchozích poloh. Obsluha zvolí cílovou adresu břemene a stiskne tlačítko pro „cílové umístění“. Dokud je tlačítko stisknuté, pohybuje se jeřáb sám ke zvolené cílové poloze. Kladkostroj automaticky zvedne břemeno do určené výšky pojezdu. Když břemeno dosáhne cílové polohy, kladkostroj automaticky spustí břemeno do předem nastavené výšky.

KONCOVÉ UMÍSTĚNÍ slouží k urychlení závěrečného umístění břemene v souřadnicovém systému X-Y. Tato funkce je užitečná zejména pro pracovní cykly mezi nepohyblivými stroji nebo konstrukcemi, kdy obsluha opakovaně umisťuje břemena na stejná místa. Definovat lze až 16 koncových poloh. Je-li břemeno v polohovacím prostoru okolo cíle a obsluha stiskne tlačítko „koncové umístění“, umístí jeřáb břemeno do středu polohovacího prostoru. Poté obsluha převezme ovládání a břemeno spustí ručně.

PRACOVNÍ HRANICE si lze představit jako dočasné virtuální bariéry, na kterých se jeřáb automaticky zastaví. Obsluha pomocí ovládací prvků nastaví hranice pro pohyb kočky, mostu nebo kladkostroje, čímž vytvoří virtuální svislou nebo vodorovnou bariéru. U jeřábu lze nastavit několik provozních hranic podle toho, jaká činnost na pracovišti probíhá. Lze tak například chránit osoby na provizorní obslužné lávce nebo nákladní vozidlo během nakládky.

ZABEZPEČENÉ OBLASTI jsou zakázané oblasti, které obsluha jeřábu nemůže vyřadit ani změnit. Lze nastavit až 16 obdélníkových zabezpečených oblastí. Můžete tak ochránit drahé výrobní stroje nebo rušné pracovní prostory před případnou chybou obsluhy.

Kontaktujte nás, chcete-li se seznámit s chytrými funkcemi určenými pro váš stávající nebo nový jeřáb.