You are here

Modernizace ovládání

Vaším cílem může být zvýšení rychlosti či nosnosti, vylepšení ergonomie a pohodlí obsluhy, nasazení nových bezpečnostních funkcí nebo zavedení polohovacích schopností. Vyberte si z široké řady možností modernizace výkonu a ovládání.

MOTORY

Stejnosměrné a střídavé motory s dlouhou životností jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby obstály v náročném prostředí a při tvrdém zacházení. K dispozici je mnoho možností, například střídavé motory s kotvou nakrátko, motory s vnějším ventilátorem a stejnosměrné motory s otočnou kotvou.

MODERNIZACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU

Je-li váš jeřáb vybavený starším řídicím systémem, dopřejte mu současnou technologii a moderní systémy pro ergonomii a ovládání břemene.

ERGONOMICKÁ KABINA A KŘESLO OBSLUHY

Oceňované kabiny Konecranes skýtají uzavřený, izolovaný a klimatizovaný pracovní prostor s maximálním rozhledem. Luxusní křeslo s ovládací konzolou poskytuje obsluze optimální pohodlí.

POHONY MOSTU

Pohony lze modernizovat pomocí převodovek pro velká zatížení montovaných na patky. Lze rovněž použít omezovač otáček motoru připevněný na hřídel.

NAPÁJENÍ: KABELOVÁ VLEČKA NEBO ENERGETICKÝ ŘETĚZ

Kabelové vlečky zvyšují bezpečnost tím, že nahrazují odkryté vodiče a sběrače náchylné k opotřebení. Jinou alternativou je energetický řetěz, který chrání silové a ovládací kabely před mechanickým opotřebením a snižuje riziko vnějšího poškození.

RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání přímo z pracovní plochy umožňuje obsluze dobrý výhled na břemeno zavěšené na háku a případnou manipulaci s ním. Toto ovládání může být vybavené zobrazováním údajů o zatížení v reálném čase.

HORNÍ KONCOVÉ SPÍNAČE

Určují horní mez pohybu spodní kladnice a tím chrání buben a kabel před poškozením.

MENŠÍ SPOTŘEBA, VYŠŠÍ VÝKON

Díky rekuperačnímu brzdění je energie během každého pohybu břemene dolů nebo zpomalení vracena zpět do rozvodné sítě, místo toho, aby mizela v odporech. Čím více energie se vrátí do sítě, tím méně energie je nutné vyrobit – výsledkem je úspora nákladů.

CHYTRÉ PRVKY A FUNKCE

Jeřáby Konecranes mohou být vybaveny softwarovými chytrými funkcemi, které zvyšují bezpečnost a produktivitu. Dostupné chytré prvky a funkce zahrnují stabilizaci břemene, prevenci rázového zatížení, prevenci uvolnění lana, synchronizaci zvedání, krokování, velmi pomalou rychlost, rozšířený rozsah rychlosti, cílové umístění, koncové umístění, pracovní hranice a zabezpečené oblasti. Jak se mění vaše potřeby a požadavky, můžete svůj jeřáb vybavovat dalšími a dalšími chytrými funkcemi.

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Automatické funkce zvyšují efektivitu a přesnost provozu, takže obsluha může věnovat více pozornosti okolí a pracovnímu prostředí. Provoz je díky tomu bezpečnější a produktivnější. Společnost Konecranes vyprojektovala plně automatizované jeřáby určené pro specifické aplikace. Patří sem koksárenské jeřáby dopravující násypky s koksem k železničním vagonům a automatizované papírenské skladovací jeřáby, které významně zvyšují kapacitu skladování a využití dostupného prostoru.

DÁLKOVÉ SLEDOVÁNÍ

Dálkové sledování TRUCONNECT® poskytuje údaje o využití, které lze použít k optimalizaci údržby a které umožňují sladit údržbu se způsobem použití. Díky zaznamenaným údajům můžete s jistotou plánovat svou práci a informovaně rozhodovat o produktivitě a investicích do údržby. Funkce BEZPEČNOSTNÍCH VÝSTRAH umožní vašemu jeřábu, aby vám poslal e-mail nebo textovou zprávu při pokusu o přetížení nebo při vzniku jiné předem stanovené události související s bezpečností.