You are here

Lifecycle Care

Péče po celou dobu životního cyklu spočívá v systematickém, důsledném, uceleném a profesionálním přístupu k údržbě a v uplatnění prvotřídních nástrojů a procesů světové třídy.

Dosažení nejvyšší hodnoty za dobu životního cyklu je dáno za prvé maximalizací produktivity během doby provozuschopnosti a za druhé minimalizací nákladů na prostoje. Jsme přesvědčeni, že pouhé udržování jeřábu v provozu je jen jeden z předpokladů pro maximalizaci hodnoty zařízení. Souběžně s tím je třeba dosáhnout maximální produktivity při každé směně. Naším cílem je dodat měřitelná zvýšení bezpečnosti a produktivity, která lze vykázat a ověřit a tím i prokázat návratnost vašich investic.

Naši odborníci na jeřáby používají systematickou Metodu rizik a doporučení, aby vypracovali objektivní posudek zařízení. V kombinaci s poradenským přístupem k plánování a revizím slouží posudek k průběžnému zdokonalování v oblasti bezpečnosti a produktivity.

Prohlídky a preventivní údržba slouží k rozpoznání rizik a příležitostí ke zdokonalení a pro zajištění shody.

Opravy a adaptace identifikují problémy v oblasti bezpečnosti a produktivity a umožňují využít příležitosti ke zdokonalení.

Poradenství vede vaše rozhodování, odhaluje kritické problémy a maximalizuje návratnost vašich investic.

Modernizace prodlužuje ekonomickou životnost zařízení.

Nové zařízení slouží pro montáž nebo výměnu starého zařízení.