You are here

Metoda rizik a doporučení

Přístup, který uplatňujeme v našich servisních programech pro jeřáby

Při údržbě jeřábů uplatňujeme jedinečný poradenský přístup, který staví na celosvětové síti místních kvalifikovaných techniků a zejména patentované Metodě rizik a doporučení.

Metoda rizik a doporučení spočívá v kontrole každé součásti zařízení. Jde o to, znát přesně celkový stav. Všechny závady, nedostatky a porušení se zdokumentují a je jim přiřazen jeden ze tří typů rizik: bezpečnostní, výrobní a neurčené. Dalším výstupem této metody je zjištění možností, jak zařízení vylepšit. Navrhneme doporučení a probereme je s vámi.

Hlavní riziko, tedy bezpečnostní, signalizuje nebezpečí zranění nebo ohrožení. V případě zjištění bezpečnostního rizika je nebezpečné zařízení dále používat. Je třeba ho opravit nebo jinak uvést do přijatelného stavu. Výrobní riziko spočívá v nebezpečí přerušení nebo výpadku výroby v důsledku možného selhání součásti. Neurčené riziko znamená, že stav nelze ověřit vizuální prohlídkou v rámci rozsahu poskytovaných služeb. Důvod může spočívat v tom, jak je zařízení uspořádáno, nebo jinými okolnostmi. V případě neurčeného rizika zpravidla doporučujeme hlubší prověrku součásti. K tomu slouží Poradenství.

Naše procesy prohlídek a poradenský přístup se Metodou rizik a doporučení společnosti Konecranes řídí vždy, bez ohledu na typ poskytované služby. Díky tomu máme dokonalý přehled o bezpečnosti a víme, co je třeba zajistit pro spolehlivou výrobu.