You are here

NAŠI ODBORNÍCI NA SERVIS JEŘÁBŮ A KLADKOSTROJŮ POUŽÍVAJÍ PORADENSKÝ PŘÍSTUP

Osobní kontakt se zákazníky využívajícími servis jeřábů

Náš poradenský přístup vám pomáhá při rozhodování. Není to tak, že bychom vám při odchodu jen předali zprávu. Uděláme si čas, abychom se s vámi sešli a probrali naše zjištění, navrhli doporučení vycházející z našich špičkových zkušeností v oboru a nastínili dopad každého opatření na váš provoz a celé vaše podnikání.

Naše patentovaná Metoda rizik a doporučení tvoří základ našich procesů prohlídek a preventivní údržby. Naše hodnoticí a poradenské procesy se Metodou rizik a doporučení společnosti Konecranes řídí vždy, bez ohledu na typ poskytované služby, což vám zajišťuje bezpečnost a přináší výhody v oblasti výroby.

Prohlídky a služby preventivní údržby zahrnují několik klíčových konzultací:

Bezpečnostní revize: Účelem revize na úrovni zařízení je informovat vás o zjištěných bezpečnostních závadách nebo problémech dříve, než technik opustí váš podnik, nebo před opětovným uvedením zařízení do provozu.

Návštěva a funkční revize: Tato revize na úrovni pracovního místa nebo pracoviště obsahuje přehled závěrů z prohlídky či údržby, seznam rozpoznaných rizik a doporučená opatření.

Podnikatelská revize: Tato revize vašeho aktuálního programu údržby z podnikatelského hlediska se zaměřuje na prokázání návratnosti investic a podporu neustálého zdokonalování.

Analýza jeřábu provedená našimi odborníky

Vy to možná neslyšíte, ale vaše jeřáby hovoří o tom, jak se jim daří. Naše celosvětová síť místních kvalifikovaných techniků naštěstí zná jazyk, kterým jeřáby hovoří. Jsou odborníky na diagnostiku toho, co trápí vaše zařízení – jakkoli pouhým okem není nic vidět. Naše poradenské služby dokáží za použití moderní technologie a nedestruktivního zkoušení odhalit skryté vady při minimálním narušení výroby.