You are here

Průmyslový internet

Vizí společnosti Konecranes je vybavit stroje inteligencí, znát jejich stav a zapojit je do sítě. Cílem je dosáhnout v reálném čase dokonalé informovanosti o každém aspektu zařízení, a to za účelem zvýšení bezpečnosti a produktivity.

Čtvrtá průmyslová revoluce: průmyslový internet

Srdcem průmyslového internetu je řada spolupracujících snímačů, které shromažďují a analyzují data pro specifické účely. Zařízení tak mohou získat schopnosti, které by ještě nedávno byly nepředstavitelné.

Po většinu historie lidstva rostla produktivita jen velmi zvolna a úměrně tomu se pomalu zvyšovala i životní úroveň. Průmyslová revoluce začala asi před 200 lety a stálo za ní zavedení strojů do výroby. Síla svalů – lidských i zvířecích – byla nahrazena mechanickou silou. Druhá průmyslová revoluce začala v roce 1870, kdy byl v podniku na zpracování masa v USA ve městě Cincinnati ve státě Ohio zprovozněn první výrobní pás. To předznamenalo nástup sériové výroby s důslednou dělbou práce. Souběžně s tím se začala stále více prosazovat elektrická energie. Třetí revoluce, automatizace výrobních procesů, začala v polovině 70. let 20. století. Dnes svět vstupuje do nové epochy vyznačující se rozvojem průmyslového internetu. Někteří to označují za čtvrtou průmyslovou revoluci nebo jako Průmysl 4.0.

Průmyslový internet spočívá ve vybavení strojů snímači a softwarem, který zajišťuje jejich zapojení do sítě. Nejde přitom jen o komplexní transformaci světového průmyslu, ale také o zásadní změnu mnoha aspektů každodenního života a způsobu, jak pracujeme. Průmyslový internet přinese větší rychlost a efektivitu do řady odvětví, ať už jde o letectví, železniční dopravu, energetiku, zpracování ropy a plynu či o zdravotní péči. Je také příslibem vyššího ekonomického růstu, většího počtu lepších pracovních míst a vyšší životní úrovně bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Tři rozměry průmyslového internetu

Průmyslový internet umožňuje spojit přínosy dvou předchozích fází průmyslové revoluce: na jedné straně stroje, zařízení, technické soubory a sítě zrozené průmyslovou revolucí, a na druhé inovace ve výpočetních, informačních a komunikačních systémech realizované s nástupem internetu.

Jádro průmyslového internetu tvoří tři prvky:
Inteligentní stroje: s novými přístupy k propojování strojů, zařízení, technických souborů a sítí pomocí pokročilých snímačů, ovládacích prvků a softwarových aplikací.
Pokročilá analytika: s analytickými schopnostmi, prediktivními algoritmy, automatizací a hlubokými odbornými znalostmi, ať už jde o nauku o materiálech či elektrotechniku, s cílem pochopit funkci strojů a rozsáhlých systémů.
Pracující lidé: propojení kdykoliv a kdekoliv – v průmyslových podnicích, kancelářích, nemocnicích nebo na cestě, za účelem inteligentnější konstrukce, provozování a údržby, nabídky kvalitnějších služeb a zajištění vyšší bezpečnosti.

Propojení inteligentních přístrojů, zařízení, technických souborů a sítí s lidmi v práci a v pohybu otevírá nové možnosti optimalizace procesů a odkrývá potenciál zvýšení produktivity a efektivity. To pochopitelně povede k posunu konkurenční rovnováhy a ostatní se budou muset rychle přizpůsobit, chtějí-li přežít. Rychlost tohoto vývoje bude v každém odvětví jiná, ale dopady budou postupně stále patrnější, jak se průmyslový internet bude více a více prosazovat.

Industrial Internet Now – online fórum zaměřené na změny, které průmyslový Internet přináší v oboru manipulace s materiálem.