You are here

Servisní programy pro jeřáby

PĚT NAŠICH SERVISNÍCH PROGRAMŮ SE DOKÁŽE PŘIZPŮSOBIT KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI.

PROGRAM PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY CARE

Naším nejoblíbenějším produktem je program preventivní údržby CARE. Je koncipován tak, aby zvyšoval bezpečnost a produktivitu zařízení. Využívá k tomu systematické prověrky preventivní údržby, nástroje běžné údržby, naši patentovanou Metodu rizik a doporučení a případně i technologii dálkového sledování. Ve spojení s prováděnými opravami, adaptacemi a poradenstvím umožňuje maximálně prodloužit životnost zařízení.

Program CARE se dokáže přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Dokážeme zohlednit intenzitu využití jeřábu, provozní prostředí, charakter provozu, doporučení výrobce a místní předpisy.

Závěry z prohlídky obsahují přehled rizik (seřazených podle priorit) a seznam doporučených opatření. Vše s vámi vždy probereme, abychom podpořili rychlé a kvalifikované rozhodnutí o potřebě údržby. Další podrobnosti najdete v částech Poradenský přístupPlánovaná údržba MAINMAN.

KROMĚ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY MOHOU BÝT ŘEŠENÍM VAŠICH POTŘEB PROGRAMY COMMITMENT NEBO COMPLETE.

Program COMMITMENT

Hledáte-li komplexnější smlouvu o údržbě, která překračuje rámec preventivní údržby, vyzkoušejte náš program údržby COMMITMENT. Tento program nabízí externí zajištění údržby v širokém rozsahu činností. Smlouva COMMITMENT zahrnuje preventivní údržbu, pravidelné prověrky shody, výměnu opotřebitelných dílů, provádění předem schválených oprav a další servisní služby, které vyplývají z jedinečných podmínek vašeho pracoviště a charakteru provozu. Uzavření smlouvy COMMITMENT vždy předchází podrobná studie proveditelnosti a podle potřeby i provedení oprav za účelem uvedení zařízení do provozuschopného stavu.

Program COMPLETE

Program údržby a provozních činností COMPLETE spočívá v dokonalém uzpůsobení servisní smlouvy vašim potřebám a podmínkám. Je určen zákazníkům, kteří chtějí údržbu a provozování zařízení zajistit kompletně externě. V rámci tohoto programu společnost Konecranes ve spolupráci s vámi určí výkonnostní cíle v oblasti manipulaci s materiálem a požadavky na výkonnost vašeho zařízení a procesů. Program COMPLETE obvykle vychází z dlouhodobé smlouvy, a proto vyžaduje podrobné hodnocení a dohodnutí podmínek.

POKUD PRO VAŠE POTŘEBY STAČÍ JEN ZÁKLADNÍ SLUŽBY, PODÍVEJTE SE NA NAŠE PROGRAMY CONDITION NEBO CONTACT.

Program CONDITION

Program kontrolních prohlídek CONDITION vám pomůže dosáhnout shody s místními zákonnými předpisy a podpoří údržbu prováděnou ve vašem podniku. Jeho výstupem jsou přesné informace o nedostatcích a porušeních předpisů s ohledem na zákonná ustanovení a náš pohled na potenciálně problematické oblasti. Prohlídky provádějí vyškolení a kvalifikovaní odborníci. Program CONDITION vám otvírá přístup k našim zkušenostem v oblasti prohlídek zařízení. Zprávy lze získávat přímo online a program nabízí možnost vyzkoušení i dalších našich služeb.

Program CONTACT

CONTACT je naše služba na té nejzákladnější úrovni. Na vyžádání podle potřeby pomůžeme s nouzovou opravou, zajištěním náhradního dílu, reakcí na havárii a s řešením jiných potíží, které vás aktuálně trápí. Naše týmy jsou komplexně školeny, takže jsou obeznámeny s jedinečnými nároky každé značky jeřábu, bez ohledu na původního výrobce, a zajišťují údržbu v souladu se specifikacemi výrobce originálního zařízení (OEM). Ve skutečnosti dvě třetiny jeřábů, o které se staráme, nesou jinou značku než tu naši. V programu CONTACT máme možnost prokázat své schopnosti postupně, jak je vždy třeba.

Potřebujete-li více informací o našich servisních programech, neváhejte nás kontaktovat.