Opravy a adaptace

Oprava je činnost následující po zjištění závady. Jejím cílem je uvedení jeřábu zpět do stavu, ve kterém může plnit požadovanou funkci. Včasná oprava známých závad snižuje pravděpodobnost vzniku mimořádných havárií. Provedení opravy je často nařízeno předpisy.

Adaptace představují poměrně jednoduchý a hospodárný způsob doplnění stávajícího mostového jeřábu o moderní funkce a technologie. Adaptace obvykle zahrnuje výměnu kladkostroje a komponent, regulaci rychlosti, dálkové rádiové ovládání a LED osvětlení. V porovnání s modernizacemi zpravidla adaptace nekladou takové nároky na naplánování a přerušení provozu.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Plánované opravy jeřábů

Odstranění odhalených závad zvyšuje bezpečnost a je výhodné i ekonomicky. Vady zjištěné během prohlídek a preventivní údržby zdokumentujeme a s vámi probereme nápravná opatření. Opravy jeřábu a kladkostroje zkoordinujeme s vaším výrobním plánem, abychom minimalizovali prostoje.

V případě havárie a potřeby nouzové opravy nás kontaktujte.

planned_crane_repairs.png

Výměna kladkostroje

Chýlí se již efektivní konstrukční životnost vašeho kladkostroje ke konci? Jakkoli dobře se o kladkostroj staráte, věčně sloužit nebude.

Kladkostroje CXT® společnosti Konecranes lze osadit na většinu jeřábů. Naše prefabrikované výměnné kladkostroje jsou navrženy tak, aby se snadno instalovaly, s minimálním narušením výroby.

hoist_replacement_8_20.png

Výměna komponent jeřábu

Kromě kladkostrojů existuje řada dalších komponent, které lze vyměnit nebo adaptovat:

• pojezdový mechanismus, koncové vozíky, kola, pohony atd.,
• žebříky, plošiny a další prostředky umožňující přístup na jeřáb,
• bezpečnostní zařízení jako bezpečnostní lanka nebo koncové spínače,
• motory pohonů a kladkostrojů.

crane_component_replacement_8_20.png

Modernizace ovládání

Pro vylepšení napájení a ovládání vašeho jeřábu se nabízí celá řada řešení.

Ovládání zatížení: zařízení lze doplnit o plynulou regulaci rychlosti, systémy pro zabránění kolizím a další moderní technologie.

Rádiové ovládání: závěsné ovládací panely vyžadují, aby se obsluha pohybovala současně s jeřábem. Při použití rádiového ovládání může obsluha stát na místě, takže má lepší výhled na břemeno.

Systémy vodičů: společnost Konecranes nabízí systémy vodičů (kabelové vlečky, energetické řetězy a sběrnicové systémy), které zvyšují bezpečnost a snižují provozní náklady.

power_and_control_upgrades.png

Chytré prvky a funkce

Váš mostový jeřáb lze doplnit o celou řadu chytrých funkcí, které zajistí větší kontrolu při manipulaci s materiálem ve výrobě.

Funkce stabilizace břemene automaticky omezuje kývání břemene tím, že reguluje rozjezd a zastavování pojezdového mechanizmu.

Prevence rázového zatížení umožňuje plynulou regulaci zatížení. V případě pokusu o příliš prudké zvednutí břemene se okamžitě automaticky upraví rychlost zvedání.

Zabezpečené oblasti jsou zakázané oblasti, které obsluha jeřábu nemůže vyřadit ani změnit.

smart_features_8_20.png

Adaptace na LED osvětlení pro jeřáby

Klasické halogenidové výbojky nebo halogenová svítidla mají krátkou provozní životnost a škodí jim i vibrace. V konečném důsledku to znamená vyšší náklady a pokles produktivity. Pomocí adaptační sady na LED osvětlení získáte mnohem delší provozní životnost svítidel a razantně snížíte náchylnost osvětlení vůči poškození vlivem vibrací.

Klasické osvětlení se na spotřebě elektrické energie jeřábu může podílet 50–90 %. Náklady na osvětlení tak představují největší část nákladů na provoz jeřábu. LED svítidla zajišťují stejnou intenzitu osvětlení pracoviště jako běžná svítidla, ale spotřebují jen o něco více než třetinu energie.

ledlighting.jpg

Připojte se ke svým jeřábům

Dálkovým připojením lze stávající průmyslový jeřáb vybavit v rámci adaptace. Získáte tím přístup k Dálkovým službám TRUCONNECT®. Tato volba vám dává k dispozici podrobné informace o vašich jeřábech a možnost zasílat zprávy na komunikační zařízení podle vaší volby. TRUCONNECT analyzuje a zpracovává údaje o celém parku vašich jeřábů. Z údajů získává pomocí nejnovější technologie cenné informace, takže své jeřáby máte pod dokonalým dohledem.

get_connected_to_your_crane_fleet.png