Opravy a adaptace

Oprava je činnost následující po zjištění závady. Jejím cílem je uvedení jeřábu zpět do stavu, ve kterém může plnit požadovanou funkci. Včasná oprava známých závad snižuje pravděpodobnost vzniku mimořádných havárií. Provedení opravy je často nařízeno předpisy.

Adaptace představují poměrně jednoduchý a hospodárný způsob doplnění stávajícího mostového jeřábu o moderní funkce a technologie. Adaptace obvykle zahrnuje výměnu kladkostroje a komponent, regulaci rychlosti, dálkové rádiové ovládání a LED osvětlení. V porovnání s modernizacemi zpravidla adaptace nekladou takové nároky na naplánování a přerušení provozu.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Plánované opravy jeřábů

Odstranění odhalených závad zvyšuje bezpečnost a je výhodné i ekonomicky. Vady zjištěné během prohlídek a preventivní údržby zdokumentujeme a s vámi probereme nápravná opatření. Opravy jeřábu a kladkostroje zkoordinujeme s vaším výrobním plánem, abychom minimalizovali prostoje.

V případě havárie a potřeby nouzové opravy nás kontaktujte.

planned_crane_repairs.png