You are here

Adaptace na LED osvětlení

Diodové osvětlení pro jeřáby

ADAPTACE NA LED OSVĚTLENÍ USPOŘÍ AŽ 60 % ENERGIE

Adaptace na LED osvětlení šetří peníze, zajišťuje kvalitní světelné podmínky a propůjčuje vašemu jeřábu moderní vzhled.

LED SVÍTIDLA VYDRŽÍ DÉLE

Výměna svítidel a žárovek na jeřábu se umí prodražit. Klasické halogenidové výbojky nebo halogenová svítidla mají omezenou provozní životnost a škodí jim i vibrace. V konečném důsledku to znamená vyšší náklady a pokles produktivity. Pomocí adaptační sady na LED osvětlení získáte mnohem delší provozní životnost svítidel a razantně snížíte náchylnost vůči poškození vlivem vibrací.

OSVĚTLENÍ SPOTŘEBUJE MÉNĚ ENERGIE

Klasické osvětlení se na spotřebě elektrické energie jeřábu podílí 50–90 %. Adaptace jeřábu na LED osvětlení proto uspoří značné náklady při jakémkoliv režimu provozu.

LED svítidla zajišťují stejnou intenzitu osvětlení pracoviště jako běžná svítidla, ale spotřebují jen o něco více než třetinu energie. To znamená, že díky LED osvětlení můžete spotřebu energie u každého jeřábu snížit až o 60 %.

BEZPEČNĚJŠÍ A PRO UŽIVATELE PŘÍJEMNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

Protože světlo vyzařované LED svítidly je přesněji směrované, hrozí mnohem menší riziko oslnění obsluhy jeřábu při sledování břemene. Světlo vyzařované LED diodami navíc není rozptylováno do stran, ale směřuje tam, kde je třeba: na břemeno a na pracoviště nebo na zařízení.