You are here

Analýza spolehlivosti jeřábu

Jakou životnost má ještě váš jeřáb?

Analýza spolehlivosti jeřábu (CRS) představuje technické posouzení aktuálního stavu jeřábu a poskytuje teoretický odhad zbývající konstrukční životnosti. Analýza se zaměřuje na konstrukční prvky, mechanické součásti a elektrické systémy a upozorňuje na případnou potřebu údržby a modernizace.

Provozní životnost všech jeřábů je konečná

Pro vypracování analýzy spolehlivosti jeřábu se můžete rozhodnout, pokud si nejste jistí, zda je váš jeřáb schopen vyhovět požadavkům na zvyšující se výrobu, nebo jestliže jeřáb používáte k účelům jiným, než pro které byl původně navržen. Máte-li obavy o bezpečnost nebo si nejste jistí, zda nenastal čas pro modernizaci, analýza CRS vám poskytne potřebné informace.

Proces vypracování analýzy CRS

• Tým odborníků společnosti Konecranes zanalyzuje výrobní a provozní podmínky, v jakých je jeřáb používán.
• Celkový stav konstrukčních prvků a komponent jeřábu je podrobně posouzen z hlediska bezpečnosti, produktivity, spolehlivosti, použitelnosti a zbývající konstrukční životnosti.
• Proběhne vyzpovídání pracovníků obsluhy a údržby a kontrola veškeré příslušné dokumentace.
• Tým poté vypracuje podrobnou zprávu a poskytne další poradenství ohledně údržby, modernizace a budoucích investic.