You are here

Komplexní prohlídka převodové skříně jeřábu a kladkostroje

Prohlídka převodové skříně

Jeřáb obsahuje celou řadu kritických komponent: spojky, kladnice, dříky háku, ocelová lana, zařízení zavěšovaná na hák, převodové skříně a další. Někdy je třeba tyto komponenty posoudit podrobněji, než v rozsahu pravidelných prohlídek a preventivní údržby. 

V mnoha zemích platí specifické předpisy vyžadující prohlídky otevřených převodových skříní. Chcete-li zjistit, jak často je třeba vaší převodovou skříň kontrolovat, prostudujte si místní předpisy a požadavky původního výrobce. Také se můžete obrátit na nejbližší servisní pobočku Konecranes.

Porucha převodové skříně

U intenzivně zatěžovaných či dlouhodobě provozovaných jeřábů se může začít projevovat kumulativní únava materiálu a další nežádoucí jevy. V extrémních případech může dojít ke katastrofálnímu selhání převodové skříně a následnému pádu břemene. V zájmu dodržování předpisů a zajištění bezpečnosti doporučujeme provádět prohlídky převodové skříně. V rámci prohlídky se zkontroluje stav převodů a souvisejících součástí mostového jeřábu.

KONECRANES NABÍZÍ DVA TYPY PROHLÍDEK PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ:

Prohlídka převodové skříně

V rámci prohlídky převodové skříně provede vyškolený odborník vizuální kontrolu klíčových komponent a prostuduje vaši dokumentaci určující potřebu údržby a prohlídek, aby získal přehled o používání jeřábu. Inspektor obvykle za pomoci endoskopu zkontroluje hladinu oleje, vnitřní části převodové skříně a povrchy převodů. Může rovněž odebrat vzorek oleje pro laboratorní analýzu, která umožňuje detekci přítomnosti spáleného oleje, kovových částic a dalších příznaků možných provozních problémů. Pravidelnou prohlídku převodové skříně lze provést kdykoli, a zejména pak u jeřábů s podezřením na problém s převodovou skříní. Pokud je zjištěn problém, může být doporučena další analýza v podobě komplexní prohlídky převodové skříně.

Komplexní prohlídka převodové skříně

V rámci komplexní prohlídky převodové skříně se převodová skříň rozebere a její vnitřní komponenty se prověří pomocí nedestruktivních zkušebních metod, jako jsou penetrační barviva a magnetická pryž. Komplexní prohlídku převodové skříně doporučujeme provést u zařízení starších 10 let, u jeřábů provozovaných s vysokým a cyklickým zatížením, u převodových kol s tenkým věncem nebo svařovanou loukoťovou deskou, u zařízení využívaných pro jiný než původní účel, u jeřábů ze zásadním významem pro provoz závodu a u zařízení s neznámou historií. Takováto prohlídka dokáže odhalit i sotva patrné nebo drobné nedostatky, které jsou bez použití pomůcek pod hranicí zjistitelnosti, ale které – nejsou-li vyřešeny – mohou v budoucnu vyústit v problémy.

Naplánujte si prohlídku převodové skříně ještě dnes

Při pravidelných prohlídkách a při prověrkách dodržování předpisů se stav vnitřních komponent převodové skříně obvykle neposuzuje. Obraťte se na nejbližší servisní pobočku Konecranes a ještě dnes si zarezervujte schůzku ohledně prohlídky převodové skříně.