You are here

Magnetická kontrola lana RopeQ™

BEZPEČNOST OCELOVÉHO LANA

Po celou dobu provozní životnosti ocelového lana jsou součásti ocelového lana, tj. dráty, prameny a jádro, namáhány tahem, ohybem a otěrem. V případě prasknutí příliš velkého počtu drátů nebo poškození jádra klesne pevnost a zhorší se bezpečnost lana.

Během typické prohlídky lze vizuálně zkontrolovat jen vnější dráty a prameny ocelového lana. Pomocí technologie RopeQ™ společnosti Konecranes a metody nedestruktivního zkoušení se prověří vnitřní dráty, prameny a jádro lana, které za běžných podmínek nejsou vidět.

PROHLÍDKA OCELOVÉHO LANA ROPEQ

Technologie RopeQ je vhodná pro všechna ocelová lana. Zvláště užitečná je v případě nepřetržitě používaných technologických jeřábů, příležitostně používaných jeřábů, lan zvláště obtížně vizuálně kontrolovatelných a při prohlídkách po nehodách.

Kontrola ocelových lan zvyšuje bezpečnost odhalováním neviditelných vad. Optimalizací intervalů výměny ocelových lan a dalších kritických komponent ve výrobním procesu můžete minimalizovat prostoje a snížit náklady na údržbu. Za určitých podmínek může docházet k tomu, že na základě nepřesných a neúplných údajů o stavu lan jsou měněna i plně vyhovující a bezpečná lana.