You are here

Měření geometrie jeřábu CraneQ™

PODÍVEJTE SE ZEVRUBNĚ NA GEOMETRII SVÉHO MOSTOVÉHO JEŘÁBU

Trpí váš jeřáb předčasným opotřebením kol, opotřebením kolejnic, selháváním konstrukčních prvků nebo poruchami pohonu? Všechny tyto příznaky mohou být projevem chybné geometrie jeřábu. Stěžuje si obsluha jeřábu na neobvyklé zvuky nebo nesprávné polohování? Měření geometrie jeřábu CraneQ pomáhá odhalit základní příčinu těchto příznaků s cílem vyvarovat se závažným problémům a drahým prostojům.

Pomocí CraneQ ověříme celkovou geometrii jeřábu, konkrétně že příčníky jsou navzájem rovnoběžné a současně kolmé k mostovému nosníku, aby jeřáb správně pojížděl po dráze. Kromě toho zkontrolujeme i geometrii samotných příčníků, resp. geometrii jejich kol. Nakonec změříme i průhyb nosníku jeřábu.

CraneQ vychází z moderních i tradičních metod měření. Kvalifikovaní technici pak s využitím patentovaného software vypracují mimořádně přesnou geometrickou analýzu vašeho jeřábu. K výsledkům měření navíc přidáme své odborné znalosti tak, abychom vám pomohli naplánovat nápravná opatření.

CraneQ poskytuje

• přesné proměření geometrie kol a příčníků
• ověření celkové geometrie jeřábu a pohybových komponent
• analýzu prohnutí nosníku jeřábu
• podrobné a přesné výsledky doplněné o hlubší analýzu, jakou nezískáte nikde jinde
• doporučení pro seřízení geometrie kol a celkové geometrie jeřábu