You are here

Prohlídka háku a dříku

PROHLÍDKA ZNÁMEK ÚNAVY U KRITICKÝCH KOMPONENT MOSTOVÉHO JEŘÁBU

Sestavu spodní kladnice tvoří množství kritických komponent, na které s každým zvedáním břemene působí zatěžovací síly a napětí. K porušení háku může samozřejmě dojít při přetížení nebo mechanickém narušení, ale nejčastěji hák praskne vlivem nahromaděné únavy. Tyto poruchy zpravidla začínají jako únavová trhlina v dříku háku. Dřík háku, který přenáší zatížení do kladnice, je uvnitř kladnice uložen v otočném ložisku a uchycen dalšími mechanickými komponentami, které bez demontáže nejsou viditelné.

Únavovému lomu nemusí předcházet žádné varovné signály. Vznik únavového lomu se odvíjí od počtu cyklů zvedání a zátěžových sil a napětí. Ke kumulaci únavového zatížení přispívá zejména provoz pod velkou zátěží, změny ve způsobu použití, přetěžování, stáří a použití zdvihacích zařízení zavěšovaných na hák.

Použití nedestruktivních zkoušek k prohlídce jeřábového háku

Kromě vizuální kontroly a měření, které se provádí zpravidla během kontroly háku, využívá společnost Konecranes další různé metody nedestruktivního zkoušení, například zkoušky kapilární metodou, magnetickou práškovou metodou a magnetickou pryží. Spodní kladnice je v rámci prohlídky kompletně rozebrána. Kritické komponenty jsou poté prozkoumány, současně s dříkem háku, což je místo, kde kde únavový lom většinou vzniká.