You are here

Prohlídka spojky

Mechanická spojka mezi motorem kladkostroje a převodovou skříní kladkostroje patří mezi komponenty, která mají rozhodující vliv na bezpečnost zdvihacího zařízení. Porucha spojky kladkostroje může zapříčinit pád břemene.

Spojka je v rámci prohlídky demontována a očištěna od starého maziva. Následně jsou její plochy pečlivě prohlédnuty. Po prohlídce jsou podle potřeby provedeny nedestruktivní zkoušky. Obtížně přístupné spojky je vhodné vyměnit. Pro dlouhou životnost spojky je rozhodující správné vyrovnání os, montáž a mazání.