You are here

Školení obsluhy jeřábu

Jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit bezpečnost a produktivitu a současně snížit náklady na údržbu, je školení obsluhy jeřábu.

Nehody jeřábů vedou k úrazům obsluhy, dělníků na pracovišti a také osob pohybujících se v blízkosti. Většina nehod jeřábů je zapříčiněna lidským selháním a mívá za následek ohrožení bezpečnosti a nekontrolovatelného přerušení provozu. Řádným proškolením obsluhy a správným používáním jeřábu lze počet nehod omezit na minimum nebo jim dokonce zcela zabránit.

Školení obsluhy jeřábu je služba určená pro obsluhu jeřábu a pro nadřízené pracovníky odpovědné za každodenní provoz a bezpečnou funkci jeřábů. Účastníci školení získají praktické znalosti, které pomohou omezit chyby vedoucí ke zbytečným prostojům. Obsluha jeřábu může v rámci školení získat dodatečné znalosti, které jí pomohou předcházet případným vážným úrazům pracovníků vyvolaným nesprávnou obsluhou jeřábu. Účastníci se seznámí i s místními zákonnými požadavky na obsluhu jeřábu.

Obsáhlé školení obsluhy a kurzy bezpečné obsluhy jeřábu

Bezpečnost je pro společnost Konecranes hlavní prioritou. Zajišťujeme obsáhlé specializované školení a instruktáž nejen pro techniky a kontrolory, ale také pro váš servisní personál a obsluhu jeřábů. Účastníci se seznámí s místními požadavky na obsluhu jeřábu, přičemž témata školení mohou být následující:

• funkce všech hlavních komponent a sestav jeřábu
• minimální požadavky na odbornou kvalifikaci pro obsluhu jeřábu
• postup denní kontroly jeřábu vyžadovaný místními nadřízenými orgány
• čtyři pravidla bezpečné a odborné obsluhy jeřábu
• přesné umístění břemen a správné zvedání
• správné postupy pro minimalizaci kývání břemene
• doporučené ruční signály
• základní postupy pro použití lan k připevnění břemene k háku

Školení obsluhy jeřábu je vhodné zejména pro nové zaměstnance, sezónní pracovníky nebo jako obnovovací školení. Nabízíme provedení školení přímo na pracovišti. Kromě toho máme Školicí institut Konecranes v USA a školicí zařízení ve Velké Británii. Chcete-li zjistit, jaké školicí kurzy jsou dostupné ve vašem regionu, obraťte se na místní servisní pobočku.