You are here

Dálkové sledování jeřábů TRUCONNECT®

Vyšší bezpečnost a optimalizovaná údržba jeřábu

Dálkové sledování TRUCONNECT® poskytuje údaje o využití jeřábu. Tyto informace lze použít k optimalizaci servisu a umožňují sladit údržbu jeřábu se způsobem jeho použití. Díky zaznamenaným údajům můžete s jistotou plánovat svou práci a informovaně rozhodovat o produktivitě a investicích do údržby.

Vykazování údajů pomáhá optimalizovat využití jeřábu

Nouzová zastavení, přetížení a jiné bezpečnostní problémy jsou okamžitě zaznamenány a nahlášeny. Problémy tak lze rychle identifikovat a přijmout nápravná opatření. Pomocí dálkového sledování můžete také optimalizovat využití jeřábu – rychle uvidíte, jak by proškolení obsluhy mohlo zvýšit bezpečnost a produktivitu na pracovišti.

Množství provozních údajů o využití zařízení se pravidelně shromažďuje a zpracovává ve vzdáleném datovém středisku Konecranes. Srozumitelné zprávy v grafické podobě obdržíte na vyžádání nebo je můžete dostávat e-mailem ve sjednané periodicitě.

Ze zařízení, na kterých je dálkové sledování nainstalováno, lze brzy po výskytu události přenést vybrané údaje související s bezpečností, například údaje o přetížení a přehřátí, e-mailem nebo SMS zprávou, takže lze okamžitě přijmout potřebná opatření.

K dispozici pro celý jeřábový park

Dálkové připojení lze instalovat do nových zařízení Konecranes, ale lze ho namontovat i v rámci adaptace stávajících průmyslových jeřábů. Základem dálkového připojení je diagnostická jednotka, která shromažďuje podrobné informace o jeřábu a odesílá je prostřednictvím vysoce zabezpečeného spojení do vzdáleného datového střediska Konecranes. Vzdálené datové středisko informace analyzuje a zpracovává je do podoby zprávy, kterou můžete prohlížet online.

Dálkové sledování TRUCONNECT je v současné době dostupné pro jeřáby CXT® společnosti Konecranes určené pro průmyslové aplikace a pro jeřáby SMARTON® pro náročné aplikace.