You are here

Efektivita výroby TRUCONNECT®

MĚŘTE EFEKTIVITU SVÉHO OBRÁBĚCÍHO STROJE

Služba Dálkového Sledování Efektivity výroby TRUCONNECT® slouží k měření součinitele Celkové efektivity zařízení (OEE) obráběcího stroje. Prostřednictvím dálkového přenosu dat tato služba zaznamenává údaje o využití stroje a poskytuje informace pro rozhodování o tom, jak zvýšit efektivitu výroby. Pomáhá rovněž určit způsob, jak minimalizovat zbytečné prostoje, výpadky a čas potřebný k seřizování stroje.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA PRO PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Do stroje nainstalujeme hardware pro záznam dat a aktivujeme dálkový přenos. Získáte online přístup k historickým údajům uloženým na zákaznickém portálu Konecranes. Vybrané provozní údaje se shromažďují automaticky pomocí modulu instalovaného ve stroji nebo přes přímé síťové připojení.

Základní verze služby poskytuje informace o využití stroje. Pokročilá verze poskytuje údaje o součiniteli celkové účinnosti zařízení (OEE), využití stroje a o výkonnosti a jakosti.