PREVIOUS
NEXT

Přehled

Na stránce „Přehled“ získáte shrnutíservisních zjištěních a činností, a také statistiku vzdáleného sledování důležitých součástí při aktivovaném systému TRUCONNECT.*
Nevyřízené položky zobrazují počet nevyřízených bezpečnostních rizik, výrobních rizik a stavů systému TRUCONNECT, jež vyžadují okamžitou pozornost. Pokud bylo pro nějakou komponentu identifikováno a zaznamenáno riziko a nebyl by ukončen servis, je porucha klasifikovaná jako nevyřízená.
*Servisní činnost* podává přehled zjištění a akcí u servisovaných důležitých součástí ve zvoleném časovém období. Z této sekce se můžete také snadno dostat k informacím z Přehledu servisu.
Statistika TRUCONNECT ukazuje varování a změnu stavu důležitých součástí pomocí vzdáleného servisu TRUCONNECT. Varování obsahují hlášení přetížení, nouzových zastavení, poruchy brzdy a nadměrné teploty motorů.

Činnost

Stránka „Činnost“ obsahuje seznam všech zjištění a akcí ve zvoleném časovém období. Rovněž můžete zhlédnout seznam všech vyřízených poptávek servisu a právě zahájených oprav nebo pohotovostního servisu.*
Tento náhled ukazuje vyřízené poptávky servisu ve zvoleném časovém období. Můžete je setřídit podle druhu servisu a kritičnosti důležitých součástí, a jedním kliknutím se dostanete na informace o Přehledu servisu. Přes tlačítko „Nová poptávka servisu“ můžete rychle a snadno požádat o plánovanou nebo pohotovostní opravu. 

Kalendář

Stránka „Kalendář“ ukazuje servisní činnosti v náhledu kalendáře. Můžete rychle zobrazit stav servisu a filtrování umožní zhlédnout činnosti prováděné na základě kritičnosti důležitých součástí, druhu servisu a typu úlohy. Podrobný seznam servisních činností získáte kliknutím na měsíc.*
Stav servisu ukazuje logika barevného označování. Pro zhlédnutí činností prováděných na základě kritičnosti důležitých součástí, druhu servisu a typu úlohy můžete použít filtr.

FleetView

Rychlý přehled v sekci „Důležité součásti“ poskytuje zběžný pohled na důležité součásti a hlavní nevyřízené položky, zjištění a akce, jakož i informace systému TRUCONNECT včetně varování a jeho stavu.*
Toto zobrazení můžete *setřídit* podle priority, kritičnosti důležitých součástí, data nebo abecedně. Setřídění vám poskytne jasný obraz o bezpečnosti a kritických záležitostech výroby.

Zobrazení seznamu

Tento náhled obsahuje všechny informace „Rychlého přehledu“, avšak v přehledném seznamu, který lze snadno stáhnout.*
Tento seznam lze stáhnout, abyste jej mohli snadno sdílet s kolegy.
Do tohoto zobrazení můžete přidat sloupce a zahrnout i nevyřízené položky, zjištění a akce, TRUCONNECT a spotřebované peníze.

Dokumenty

Sem se kvůli snadnému přístupu ukládají systémem generované zprávy, poptávky nebo uživatelem přesunuté dokumenty.*
Zde můžete snadno stáhnout jakoukoli uvedenou zprávu o inspekci nebo údržbě. Rovněž sem můžete přidat své vlastní dokumenty.

Posouzení servisu

Po servisní návštěvě provedeme posouzení servisu, kdy se procházejí nevyřízená doporučení a nabídky, zodpovídají otázky a plánují další kroky. Tyto informace na stránce „Poptávka servisu“ se projednávají během „Přehledu servisu“, kdy se vysvětlují zjištění, kontrolují nevyřízené nabídky a doporučují a plánují další kroky. Tyto informace mohou být kdykoli snadno zhlédnuty.*
Souhrn ukazuje zjištění (bezpečnostní rizika, výrobní rizika, neurčité podmínky a zlepšení možností) a akce (opravy) pro danou poptávku servisu.
Je uvedena každá důležitá součást obsažená v poptávce servisu a podrobně jsou uvedena všechna zjištění a akce týkající se této důležité součásti.

BusinessReviewKPIs

Jako součást svého konzultačního přístupu vyhotovujeme zprávu o vývoji obchodu (Business Review) s našimi zákazníky, abychom demonstrovali investiční návratnost a pokračovali v kontinuálním zlepšování. K těmto informacím se kdykoli dostanete v sekci „Business Review“ na stránkách yourKONECRANES.com. Sekce „Service KPIs“ je hlavní přehled provedených prací Konecranes ve zvoleném časovém období, včetně trendů, zjištění a akcí.*
Trendy porovnávají počet zjištěných poruch s počtem servisovaných pracovních úkonů nebo důležitých součástí ve zvoleném časovém období.
„Zjištění a akce“ podává jasný přehled, kterým důležitým součástem je nutno věnovat největší pozornost.

BusinessReviewTRUCONNECT

Sekce TRUCONNECT zprávy o vývoji obchodu (Business Review) dovoluje zhlédnout trendy varování v závislosti na provozních hodinách připojených důležitých součástí. Rovněž umožňuje vidět počet varování u vašich kritických důležitých součástí.*
Graf „Varování a využití“ porovnává počet varování a provozních hodin důležitých součástí ve zvoleném časovém období.
Sekce *Varování* podává jasný přehled, u kterých důležitých součástí byl nejvyšší počet bezpečnostních varování nebo varování výroby.

BusinessReviewSpend

V tomto náhledu jsou shrnuty vámi spotřebované peníze. Můžete vidět celkovou fakturovanou částku za zvolený časový rámec a rozpis nákladů podle druhu servisu. Rovněž vidíte náklady, které nebyly zahrnuty do vaší smlouvy o servisu. *
Trendy podle typu servisu lze filtrovat a zobrazit tak konkrétní druh servisu jako pohotovostní servis nebo inspekce a preventivní údržbu.
Spotřebované peníze na jednotlivé důležité součásti podávají jasný přehled, u jakých důležitých součástí bylo ve zvoleném časovém období nejvíc oprav.

TRUCONNECT

V tomto náhledu jsou všechna data systému TRUCONNECT pro konkrétní důležitou součást. Můžete zhlédnout bezpečnostně relevantní události jako nadměrné teploty, pokusy o přetížení a nouzová zastavení; paretovu analýzu kritických důležitých součástí; provozní statistiky jako např. spektrum zatížení, sledování krátkodobého zapínání a vypínání zdvihadla, přetížení, nouzová zastavení, pracovní cykly a provozní hodiny; odhady zbývající plánované životnosti (DWP) zvolených komponent, jako např. zdvihadla a brzdy zdvihadla.*
*Souhrn* ukazuje nejhorší scénáře každé hlavní oblasti sledování – stavu, spolehlivosti, provozní statistiky a výroby.
Bezpečnostně kritická varování indikují bezpečnostní riziko pro jeřáb nebo pro jeho provoz. Bezpečnostně kritická rizika mohou zahrnovat nouzová zastavení, přetížení a poruchy brzdy. V této sekci můžete vidět denní průměr pro důležité součásti a trendy.
Dopad nouzových zastavení na opotřebení brzdy v procentech ukazuje účinek nouzových/abnormálních zastavení na životnost brzdy kromě spouštění motoru zdvihadla. Graf ukazuje kumulativní počet nouzových zastavení za období a trend životnosti brzdy.
PREVIOUS
NEXT