You are here

brzdění, pneumatický jeřáb, portálový jeřáb s konzolou

brzdění, pneumatické: tato metoda reguluje nebo redukuje rychlost pomocí stlačeného plynu.

konzolový rám: slouží k upevnění vozíku nástěnného jeřábu, pokládá se za konstrukční prvek.

kabina, normální: je to prostor pro operátora, slouží k řízení jeřábu ovládaného z kabiny.

ovládací panel: sestava komponentů, jako jsou statické, magnetické, pneumatické, hydraulické a další, které řídí tok energie do nebo z motoru nebo jiného zařízení v reakci na signál z tlačítka, hlavního vypínače, automatické programu, dálkového ovládání, nebo jiného podobného zařízení.

brzdění, provozní: tato metoda zpomaluje pohyb jeřábu při běžném provozu.

jeřáb, ovládaný z kabiny: tyto jeřáby používají ovladač umístěný v kabině, který je ovládán jeřábníkem. Ovladač je připojen k jeřábu a řídí jeho pohyby

kabina: je to prostor pro operátora, slouží k řízení jeřábu

ovladač, ruční: ovladač, u kterého jsou základní funkce zařízení ovládané ručně.

most: část jeřábu, která se skládá z koncových vozů, příčníků, lávky, jednoho nebo více nosníků, nosné části vozíku nebo, v některých případech, z vozíků, známý jako hnací mechanismus.

kabina, základní: je to prostor pro operátora, slouží k občasnému řízení jeřábu, který je normálně řízený podlahy nebo dálkově ovládaný z kabiny.

nárazník (tlumič): toto zařízení se používá k omezení síly nárazu, pokud pohybující se vozík nebo jeřáb dosáhne konce své vymezené dráhy, nebo když se dva pohyblivé vozíky nebo jeřáby střetnou. Je často spojen s vozíkem, zarážkou dráhy nebo mostem.

odstup: minimální vzdálenost od jakékoli části jeřábu k místu nejbližší překážky.

kolektory, proudové: je to kontaktní zařízení, používá se pro přívod proudu z vodičů mostu nebo dráhy.

vodiče, most: jsou to elektrické vodiče, které jsou často umístěny podél konstrukce mostu jeřábu. Přenášejí elektrické a řídicí signály k vozíku nebo vozíkům

vodiče, dráha (hlavní): jsou to elektrické vodiče, které se často nacházejí podél konstrukce mostu jeřábu. Přenášejí elektrickou energii, jakož i řídicí signály k jeřábu.

ovladač: může to být zařízení nebo skupina zařízení, kterým se řídí předem určeným způsobem energie dodávaná přímo do zařízení, ke kterému je připojeno.

brzdění, rekuperační: metoda, u které se elektrická energie generovaná motorem vrací zpět do energetického systému, což umožňuje regulování nebo snížení rychlosti.

vratná pružina ovladače: při aktivaci se ovladač automaticky vrátí do neutrální polohy „vypnuto".

pohyb mostu: toto nastane, když se jeřáb pohybuje paralelně s jeřábovou dráhu.

jeřáb, automatický: tento jeřáb pracuje po spuštění prostřednictvím přednastaveného cyklu nebo cyklů.

jeřáb: tento stroj určený pro spouštění a zvedání břemene a pro jeho vodorovné přemístění má zdvihací mechanismus, který je nezbytnou součástí stroje.

jeřáb, portálový s konzolou: poloportálový nebo portálový jeřáb, u kterých jsou vazníky nebo nosníky mostu umístěny napříč jeřábové dráhy na jedné nebo obou stranách.