You are here

jeřáb, jeřáb řízený ze země, poloportálový

jeřáb řízený ze země: operátor řídí pohyb jeřábů pomocí zavěšeného ovládacího panelu

jeřáb, manipulace s roztaveným kovem: typ mostového jeřábu určený pro manipulaci s roztaveným kovem.

jeřáb, portálový: most pro pohyb vozíku nebo vozíků je uložen pevně na dvou nebo více nohách pohybujících se na pevných kolejnicích nebo podobné dráze. Jinak je podobný mostovému jeřábu.

jeřáb, ručně ovládaný: pohyblivý mechanismus tohoto jeřábu je poháněn pomocí nekonečného taženého řetězu nebo ručním ovládáním břemene nebo háku nebo je takto řízen zdvihací mechanismus.

jeřáb, venkovní: jeřáb (buď portálový nebo mostový jeřáb), který je používán v exteriéru a není uschováván v prostředí chráněném před povětrnostními vlivy. I když může být vnitřní jeřáb občas použit venku, není klasifikován jako venkovní jeřáb.

jeřáb, mechanicky poháněný: pneumatický, elektrický, se spalovacím motorem nebo hydraulicky poháněný jeřáb.

jeřáb, polární: jeřáb (buď portálový nebo podvěsný), který se může pohybovat po dráze, která je kruhová.

jeřáb, dálkově ovládaný: jeřáb, jehož operátor používá ovladače na jednotce, která není připojena k jeřábu a je přenosná k ovládání pohybů jeřábu

jeřáb s pultovým ovládáním: jeřáb, jehož operátor používá pro řízení pohybu jeřábu ovladače umístěné na pojízdné nebo pevné plošině nebo v kabině, která je oddělená od jeřábu nebo velínu

jeřáb, mostový: jeřáb s pohyblivým mostem s jedním nebo více nosníky, který nese pevný nebo pohyblivý zdvihací mechanismus a který se pohybuje po visuté konstrukci pevné dráhy.

jeřáb, poloportálový: portál, který má jeden konec mostu uložený na koncovém vozu pohybujícím se na vyvýšené dráze nebo po kolejích a jehož druhý konec je pevně uložen na jedné nebo více nohách, které se pohybují na pevné dráze nebo na kolejnici.