You are here

NÁPRAVA, PEVNÁ, DYNAMICKÁ

NÁPRAVA, PEVNÁ - Hřídel, která je upevněna na konci podvozku a kolem které se kolo otáčí.

NÁPRAVA, OTOČNÁ - Hřídel, která je upevněna v kole a která se otáčí v ložiskách upevněných na konci podvozku.

ŽIVOTNOST LOŽISEK - životnost valivých ložisek B-10 je minimální předpokládaná životnost v hodinách u 90 % ze skupiny ložisek, která jsou v provozu danou rychlostí a zatížením.

DOŽIVOTNÍ NÁPLŇ MAZIVA LOŽISEK - Valivé ložisko je vybaveno těsněním a oxidaci odolným mazivem o vysoké stabilitě zajišťující funkci ložiska bez doplňování maziva během životnosti B-10.

BLOK, ZATÍŽENÍ - Sestava háku, otočný čep, ložiska, kladky, čepy a konstrukce zavěšené na zvedacích lanech. U „krátkého" typu bloku jsou hák a kladky namontované na stejném prvku, tzv. otočném čepu. U „prodlouženého" typu bloku jsou hák a kladky namontované na různých prvcích. (Nosný prvek pro kladky se nazývá čep kladky a nosný prvek pro hák se nazývá čepové uložení.)

BLOK, HORNÍ - Pevná sestava kladek, ložisek, čepů a rámu, která se nachází na příčnících vozíku a která nese břemenový blok a jeho zátěž pomocí lan.

VOZÍK - Krátký konec podvozku připojený na konec jednoho nosníku (nebo na spojovací člen, pokud se na nosníku používá více než jeden vozík). Tento typ koncového vozu se používá, když jsou kvůli konstrukci dráhy na jeřábu nezbytná více než čtyři kola.

PODVOZEK, VYROVNÁVACÍ - Krátký koncový vůz, který je pružně připojen k jednomu nosníku (nebo spojovacímu členu) pomocí čepu, na kterém se vůz může vychylovat pro vyrovnání zatížení dvou vozových kol. Tato konstrukce využívá velmi tuhý koncový spoj mezi nosníky.

PODVOZEK, PEVNÝ - Krátký koncový vůz, který je pevně spojen s jedním nosníkem. Mezi nosníky se používá pružný koncový spoj umožňující vyrovnání zatížení kol pomocí torzního průhybu nosníků a protažení koncového spoje.

BRZDA, VÍŘIVÉ PROUDY - Zařízení pro kontrolu rychlosti zvedání nebo spouštění břemena pomocí doplňkového zatěžování motoru. Toto zatížení je výsledkem vzájemného působení magnetických polí generovaných nastavitelným stejnosměrným proudem v cívkách statoru a indukovaných proudů v rotoru.

BRZDA, PARKOVACÍ - Třecí brzda pro most nebo vozík, zapínaná automaticky při přerušení napájení jeřábu.
VYKLENUTÍ - Mírné nahoru směřující vertikální zakřivení nosníků, aby se částečně kompenzovalo vychýlení vyvolané jmenovitým zatížením a hmotností částí jeřábu.

ODSTUP - Minimální vzdálenost jakékoliv části jeřábu k místu nejbližší překážky.

PROSTŘEDKY K OVLÁDÁNÍ BRZD - Způsob regulace rychlosti spouštění břemene eliminací energie pohybujícího se břemene nebo generováním energie v opačném směru.

PROTISMĚRNÝ MOMENT - Metoda ovládání, během které je obráceno buzení motoru k vyvolání kroutícího momentu v opačném směru vůči otáčení motoru.

DYNAMICKÁ - Způsob regulace rychlosti pomocí motoru pracujícího jako generátor, přitom je energie rozptylována do odporů.